Jak vytvořit skvělý business plan

Návody, Rozhovory

Tvorba business planu může vypadat jako mission impossible. Většina lidí si pod ní představí desítky stran textu a složité matematické výpočty, ale nemusí tomu tak být. Vlastně by ani nemělo. Dobrý business plan je jednoduchý, přehledný a krátký. Společně si ukážeme, jak na to.

Takto má podle nás
vypadat business plan

Základem tvorby business planu je sepsání odpovědí na následujících osm otázek. Vezměte si papír a tužku, začínáme.


1. Vize a cíle našeho projektu

Proč vlastně existujeme?

2. Problém, který náš projekt řeší

Co je za problém? Jak ho zákazníci řeší v současnosti a jaké jsou mezery těchto řešení?

3. Řešení

Jakou hodnotu vytváří naše společnost pro zákazníky? Čím je naše řešení unikátní? Proč dlouhodobě obstojí? Jak se bude vyvíjet v budoucnu? Proč je teď ten správný čas na trhu pro naše řešení?

4. Tým

Seznam klíčových členů našeho týmu, jejich role a odkaz na profil na profesních sítích (LinkedIn).

5. Tržní potenciál

Jaký je relevantní trh pro náš produkt/službu? Na jaké zahraniční trhy cílíme? Proč a kdy? Kdo je náš typický zákazník? Jaká je naše přímá a nepřímá konkurence (včetně zahraniční)? Jaké jsou naše výhody proti ní
(v čem jsem lepší)?

6. Obchodní model

Jak budeme vydělávat? Jaká je plánovaná cena produktu nebo služby pro jednotlivé segmenty zákazníků? Jaké jsou předpokládané akviziční náklady na jednoho platícího zákazníka? Jaký je prodejní a distribuční model (jak produkt nebo službu k zákazníkovi dostanu)? Jaký je přepokládaný prodejní cyklus (fáze, konverze, časová náročnost)? Přehled klíčových zákazníků.

7. Shrnutí finančního modelu

Vytvořte finanční plán na následující 3 roky a poté připravte jeho shrnutí v této struktuře pro každý rok:

Tržby
Náklady celkem
- Vývoj produktu
- Marketing
- Sales
- Mzdy (mimo vývoj)
- Provozní náklady
- Ostatní (popište)
Požadovaná investice
Počet zákazníků

Případně přiložte také grafy.

8. Ostatní

Doplňte cokoliv, co považujete za důležité, ale nezaznělo v předcházejících sekcích.

Každý business plan
by měl být...

Velkou část už máte za sebou. Podíváme se společně ještě na pár bodů, které vám umožní business plan vybrousit do dokonalosti. Ujistěte se, že váš business plan má všechny potřebné vlastnosti popsané níže.


#1
Komplexní

Zahrnuje celou úvahu nad firmou, okolím, trhem a dalším vývojem.

#2
Propojený

Jednotlivé vstupy a výpočty na sebe navazují.

#3
Reálný

Predikce a úvahy se pohybují v reálných mezích.

#4
Přesný

Vstupy jsou ověřené a výpočty jsou matematicky a logicky správné.

#5
Variabilní

Model umožňuje snadnou změnu klíčových vstupů a předpokladů.

#6
Přehledný

Je rozdělen do snadno pochopitelných částí.

#7
Periodický

Je v souladu s obchodním cyklem projektu a časovým rozložením nákladů.

#8
Úplný

Zahrnuje všechny oblasti projektu.

Nejčastější chyby,
které startupisté dělají

Chyby jsou lidské. Ale nejlepší je jim předcházet. Když to jde, proč ne?


Business plan

 • Plán je nepřehledný.
 • Informace a vstupy jsou nepodložené.
 • Jednotlivé části plánu nejsou propojené.
 • Plán nedodržuje logické vazby (např. růst aktiv v relaci na růst tržeb).
 • Plán nezahrnuje reálná omezení (velikost trhu, kapacita výroby, množství zásob).
 • Náklady jsou významně podhodnocené nebo vynechané.

Finanční model

 • Vzorec se v průběhu výpočtu na jednom řádku mění.
 • Občas se ve vzorci vyskytne konstanta.
 • Vstupy a výpočty nejsou oddělené a označené.
 • Plán nezahrnuje průběžné ani kontrolní výpočty.
 • Výpočty a použité vzorce jsou příliš složité.
 • Nejsou použity mezivýpočty (flags).
 • Chybí logická posloupnost výpočtů.
 • Neobsahuje shrnutí nejdůležitějších veličin.
 • Plán není dostatečně flexibilní, není např. možné rychle upravovat vstupní hodnoty.
 • Plán nepočítá s jinými variantami než realistickou, je třeba ukázat i pesimistickou a optimistickou.

Doporučení od UP21

Po tomto hodnocení musí být váš plán vybroušený jako diamant. Ale co ho ještě vyleštit?


 • Plán sestavujte společně s celým týmem.
 • Postavte váš business plan na příběhu.
 • Snažte se, aby byl business plan komplexní a zahrnoval vše osm bodů.
 • But, keep it simple! Méně je více.
 • Soustřeďte svou pozornost na finanční plán, který zajímá každého investora.
 • Používejte co nejvíce relevantních informačních zdrojů (minulost, tržní srovnání, statistiky, prognózy vývoje ekonomiky a trhu atd.).
 • Vždy se ujistěte, že čísla sedí. Vyplatí se dělat průběžné kontroly.
 • Nezapomeňte vytvořit realistickou, pesimistickou a optimistickou variantu.
 • Buďte konkrétní, dávejte příklady a propojte všechny kategorie.
 • Plán pravidelně kontrolujte a aktualizujte.
 • A hlavně se u toho bavte a buďte kreativní.

Hotovo!

Teď už vám nic nechybí. Business plan máte v ruce.
Stačí už jenom oslnit investora.