Jak vytvořit skvělý finanční plán

Návody, Rozhovory

Když se řekne finanční plán, většina lidí si představí složité matematické výpočty a nekončící excelové tabulky. A pak taky ta čísla, která ne a ne vyjít. Nebudeme vám nalhávat, že finanční plán vytvoříte za den nebo za dva. Jeho sestavení je dřina, ale rozhodně se vyplatí mu věnovat dostatek času a úsilí, protože spolu s business plánem se jedná o ten nejdůležitější dokument ve vašem podnikání.

Jak jsme psali v našem článku Vše, co jste vždy chtěli vědět o finančním plánu, tvorba finančního plánu je dobrý důvod, proč si sednout a pořádně se zamyslet nad tím, jaký je cíl vašeho startupu, v jaké fázi se nacházíte, jaké zdroje potřebujete, jak s nimi budete pracovat a čeho chcete dosáhnout. Finanční plán je číselné zobrazení business plánu, bez kterého se vaše podnikání neobejde.

Jaký má tedy správný finanční plán vypadat?

Podobně jako business plán by měl být:

  1. Komplexní: měl by ukázat celistvý obrázek vašeho projektu
  2. Propojený: jednotlivé části by na sebe měly navazovat
  3. Realistický: měl by vycházet z reálných dat a respektovat omezení na trhu
  4. Přesný: nesmí obsahovat početní chyby
  5. Variabilní: měl by umožňovat rychlou změnu klíčových parametrů
  6. Přehledný: každý by se v něm měl vyznat
  7. Periodický: nejčastěji měsíční, ale může být jiná perioda v souladu s produktem
  8. Úplný: žádná část nesmí být vynechána nebo neúplná

Možná si říkáte, jestli je vůbec možné něco tak dokonalého vytvořit. Ano, je. Krok za krokem si ukážeme, jak na to.

1. Definujte váš produkt či službu

Než začnete s tvorbou finančního plánu, měli byste si jasně vymezit váš produkt či službu, jinak řečeno MVP neboli “Minimum Viable Product”. Zamyslete se nad tím, jaké vlastnosti a funkcionality bude vaše MVP mít a těch se při vývoji produktu držte. Často se totiž stává, že startupisté sklouznou k tomu, že produkt neustále šperkují a nikdy ho na trh neuvedou. Na rozšiřování funkcionalit bude čas později. V počáteční fázi je nutné produkt dostat do životaschopné podoby.

Pokud si nejste jistí, co MVP je, detailní vysvětlení najdete v našem rozhovoru s Petrem Šídlem.


2. Spočítejte všechny náklady

Náklady si rozdělte do jednotlivých kategorií, ať se v nich snadněji zorientujete. Nejdříve si sepište přímé náklady spojené s tvorbou MVP, což mohou být například náklady na vývojáře v případě IT aplikací nebo na cvrcčí mouku, ovoce a další suroviny v případě výroby energetických tyčinek z cvrčků. Následně se rozmyslete, co potřebujete pro zajištění těchto přímých nákladů. Pravděpodobně to bude pronájem kanceláří, IT vybavení, administrativní pracovníci, právní pomoc, účetní, daňový poradce, grafické studio… Nepřímých nákladů je mnoho a je třeba je vzít všechny v potaz.  

Jakmile máte všechny náklady vyčísleny, nezapomeňte k nim přidat přiměřenou rezervu – doporučuje se připočítat 5-20 % z celkových nákladů, vždy záleží na typu projektu a vyjednávání s investorem. Čím větší rezervu budete mít, tím je menší riziko, že vám peníze budou chybět.

A ještě jedna rada: dbejte na to, abyste na nic nezapomněli. Raději náklady několikrát projděte sami, zkonzultujte je s kolegy nebo s někým z expertů. Není nic horšího než zjistit v průběhu, že jste nějakou položku vynechali. Je to asi jako letět letadlem do vzdálené destinace a v půlce zjistit, že máte palivo již jen na desetinu zbývající cesty.


3. Vyčíslete vaši obchodní a marketingovou strategii

Nyní musíte vymyslet, jak váš produkt dostanete ke koncovým uživatelům. Můžete mít vlastní obchodníky, prodávat přes obchodní partnery jako supermarkety nebo specializované obchody, mít vlastní kamennou prodejnu, prodávat přes vlastní eshop, skrze internetové platformy nebo další zástupce nepřímého prodeje. Každá z těchto strategií s sebou obnáší určité náklady a vyžaduje odlišný přístup. Měli byste se rozhodnout podle toho, co se vám nejvíce vyplatí.

Pokud jste již vybrali obchodní strategii, ve finančním plánu ji znázorněte pomocí konverzního trychtýře (v angličtině conversion funnel). Jak takový trychtýř vypadá?

Řekněme, že potenciální zákazník uvidí reklamu na vaše ručně vyráběné čepice na Facebooku. Tento typ zákazníka představuje horní část trychtýře. Jen část lidí však na vaši reklamu skutečně klikne. Trychtýř se tím pádem zúží. Někteří lidé si produkt prohlédnou a stránku zavřou, a tím pádem se trychtýř ještě o kus zmenší. Nejužší část trychtýře končí tím, že si pár lidí vaši čepici vloží do košíku a koupí si ji.

Poté, co detailně popíšete konverze, byste se měli zamyslet nad vaší marketingovou komunikací. Budete nabízet prémiový luxusní produkt, specializovaný produkt pro nadšence nebo levný masový produkt pro všechny? Jinak se prodává a marketuje Ferrari a jinak Dacia, přestože jsou to pořád auta a základní funkci plní stejnou. Marketingová komunikace, brand i volba kanálů by měla odpovídat cílení produktu a objevovat se tam, kde se dá očekávat nejvíc potenciálních zákazníků.


4. Dobře si rozmyslete cenotvorbu

S pozicí produktu na trhu se váže cenotvorba. Cenu je nutné nastavit tak, aby odpovídala zvolené obchodní a marketingové strategii a byla akceptovatelná pro vaší cílovou skupinu zákazníků. Při stanovování ceny byste měli testovat cenovou citlivost vašich zákazníků.

Když zlevníte produkt o 10 %, přinese vám procentní změna ceny lepší prodeje? Odpověď zní ano, pokud prodáte produktů alespoň o 10 % více. To stejné platí pro případ, že zdražíte o 30 %, ale prodáte o 5 % méně. Klíčem často nemusí být velké množství prodaných produktů, ale optimální počet za optimální cenu.


5. Vypočítejte tržby

Pro výpočet tržeb (počet prodejů x stanovená cena) můžete zvolit buď bottom-up approach nebo top-down approach. Vysvětlíme si, jak oba přístupy fungují.

Bottom-up:
Řekněme, že máte startup, ve kterém pracuje deset lidí a prodáváte energetické tyčinky. Máte peníze na tři obchodníky, přičemž každý z nich vás bude stát 30 000 Kč měsíčně. Průměrný obchodník osloví 150 firem za měsíc, obvykle se sejde s třetinou, 40 % pokračuje v jednáních a desetina s vámi obchod skutečně uzavře a stane se platícími zákazníky. Z toho vám vyjde, že za měsíc získáte 20 potenciálních zákazníků, z čehož dva budou platící a každý z nich vám přinese x tržeb.  

Top-down:
Pokud zvolíte top-down přístup, bude vás zajímat, jak velký je evropský trh s energetickými produkty. Poté, co toto číslo najdete, musíte vypátrat, jak velké procento z toho činí energetické tyčinky. Následně si musíte objektivně říct, jaké trhy/země z toho jste schopni oslovit a potom vyčíslit, jakou část jste schopni vašimi výrobky zaujmout. Takto odhadnete tržby.

U tržeb je nutné sledovat ne jen absolutní číslo, ale celou řadu faktorů jako například růst tržeb z týdne na týden nebo měsíce na měsíc, rozklad tržeb po jednotlivých segmentech zákazníků, průměrnou velikost tržeb v daném segmentu zákazníků a další ukazatele. Neměli byste se spokojit jen s konečným číslem, ale pochopit jeho příčiny.


6. Doplňte finanční výkazy

Máte-li spočítané tržby a náklady, je nejvyšší čas sestavit finanční výkazy – výsledovku, rozvahu a peněžní tok. Návodů, jak tyto výkazy vytvořit, je na Googlu plno. My vám hlavně chceme připomenout, že výsledný peněžní tok a takzvaný burn rate, tedy kolik peněz váš startup “spálí” za určité období, jsou klíčové ukazatele finančního řízení a jsou velmi důležité pro rozhodování investorů o investici do vašeho startupu. Proto jim věnujte dostatek času.


7. Vytvořte tři scénáře

Jestliže jste se dostali až k bodu 7, dá se předpokládat, že máte vytvořenou první verzi finančního plánu. Gratulujeme! V tuto chvíli však ještě bude potřeba, abyste vybrali 5-10 nejdůležitějších vstupů, které při jakékoliv změně mohou zásadně ovlivnit výsledek vašeho startupu. Může to být cena, délka prodejního cyklu, konverze platících zákazníků nebo náklady na oslovení potenciálního zákazníka.

S pomocí těchto vstupů byste měli vytvořit tři scénáře – pesimistický, realistický a optimistický scénář. Plán, který jste doposud tvořili, vychází z reálných čísel. Zamyslete se nyní nad tím, kam by se čísla mohla posunout při špatném a dobrém vývoji. Pesimistický a optimistický scénář pak přidejte do vašeho finančního modelu a sledujte, jak se mění výsledky v podobě tržeb, zisku a peněžního toku. Díky těmto scénářům si uvědomíte, jak moc se mohou pomyslné nůžky vašeho projektu rozevřít.


8. Vypíchněte to nejdůležitější v závěru

V této chvíli je pravděpodobné, že váš finanční plán je už poměrně obsáhlý a komplexní dokument, nebo přesněji řečeno excelová tabulka, ve které se vyznáte zatím jenom vy. Pokud však chcete plán prezentovat investorům nebo ostatním pracovníkům, měli byste shrnout nejdůležitější body do přehledného závěru.

Každé takové shrnutí by mělo obsahovat zjednodušené finanční výkazy, přehled nejdůležitějších veličin (např. počet registrovaných a platících uživatelů nebo počet prodejů) a finančních ukazatelů (např. růst tržeb či prodejní marže). Doporučujeme shrnutí oživit grafy a dalšími vizuálními prvky.9. Uveďte, jak budete chtít startup financovat

Když vedle sebe dáte náklady na dva až tři roky a tržby, měli byste dojít k částce, kterou k vašemu podnikání budete potřebovat. Jakmile budete znát výši potřebnou k financování projektu, měli byste se rozhodnout, jaké zdroje financování použijete. Mohou to být vlastní ušetřené peníze, případně peníze od rodiny, přátel nebo lidí, kterým se váš nápad líbí.

Můžete se také rozhodnout pro crowdfunding, angel investory, klasickou půjčku od banky nebo oslovit investora  nebo kombinovat více zdrojů.


10. Vyberte hlavní ukazatele výkonnosti a plán pravidelně kontrolujte

Na závěr byste měli vybrat 5-10 klíčových výstupů (nikoliv vstupů, jak tomu bylo v bodě 7) – KPIs (v angličtině key performance indicators) neboli ukazatelů výkonnosti – které budete sledovat na týdenní nebo aspoň měsíční bázi. Mohou to být průměrné akviziční náklady na zákazníka, průměrná cena, konverze, množství prodaných produktů či procento odchozích zákazníků. Jejich volba záleží na startupu. Čím více se budou tyto výstupy odchylovat od původního plánu, tím více musíte plán aktualizovat.

Tak a je to! Finanční plán je na světě.

Pokud máte ještě nějaké další otázky ohledně finančního plánu, neváhejte si přečíst navazující článek Vše, co jste vždy chtěli vědět o finančním plánu a podívat se na naše video na Facebooku.

Martin Vápeník, CFO UP21. Pomáhá startupům s finančním a strategickým plánováním, cash flow a hodnocením investičních záměrů. Mimo to je také Investment Partnerem venture kapitálového fondu STAR*21.

Chcete zasílat pozvánky na akce a novinky?

Proč odebírat?

Získáte informovat o nás, našich startupech, networku kolem nás a budeme vás zvát na akce, které pro vás pořádáme.

Blog & Novinky

Hlavní hvězdou letošního Startup World Cup & Summitu bude Tosca Musk

Hlavními hvězdami letošního ročníku Startup World Cup & Summitu (SWCSummit) budou Tosca Musk – úspěšná sestra bratra Elona, která je zakladatelkou streamovací platformy Passionflix. A teké Marvin Liao – spolumajitel společnosti 500 Startups, jednoho z nejúspěšnějších startupových akcelerátolů.

Václav Pavlečka: I v „našem malém Česku“ lze odstartovat globální byznys

Václav Pavlečka zná velmi dobře českou startupovou scénu, ať už ze své pozice investora, nebo jako spolupořadatel unikátní akce – kontinentálního finále soutěže Startup World Cup & Summit.

Ženy ve startupech: UP21, ShipMonk, Behavee

Přinášíme vám úvodní díl série rozhovorů s dámami ze startupového prostředí. Startupy jsou pro první z nich svět plný příběhů, který ji nikdy nepřestane fascinovat. Druhou na daném prostředí baví pulzující atmosféra v práci a možnost ji spoluutvářet. Třetí zalichotilo, že technologičtí a konzultační „geekové“ stály o názor „ženy v letech“.