Mentor, nebo kopilot? První pomůže, druhý s vámi stojí v první linii

Rozhovory

Dokážete si představit startupovou scénu bez mentoringu? Ani my ne. Přesto vidíme v zažitém vztahu founder–mentor příležitosti pro zlepšení a přicházíme s novým konceptem kopilotů – profesionálů, kteří se namísto “externího poradce” stávají přímou součástí inkubovaných startupů.

Takže mít mentora nestačí?

To netvrdíme. Zároveň si ale uvědomujeme, že mentoři jsou z podstaty věci extrémně zaneprázdnění profesionálové, kteří si na ten či onen projekt vyhradí určitý časový blok. Mimo něj musí svou pozornost pochopitelně odklonit jinam a startupistu nechají napospas vlastním myšlenkám, obavám a (ne)zkušenostem.

Naproti tomu kopilot, jak jej vnímáme v rámci inkubačního procesu v UP21, splývá se strukturou startupu a stává se významným členem týmu.

“Konceptem kopilotů nechceme měnit klasickou roli mentorů. Spíše ji tímto krokem rozšiřujeme a zároveň kopilota dostáváme do role s větším pocitem odpovědnosti za své rady a doporučení vůči startupu. Věřím, že rošířením vztahu mezi startupistou a kopilotem pomůžeme founderům rychleji a efektivněji posouvat projekty správným směrem.”
 

Vítek Šubert, spoluzakladatel a CEO UP21

Mentor vs. kopilot v praxi

Stejně jako mentor musí i kopilot přinést do projektu přidanou hodnotu. Tímto svým vkladem doplňuje zkušenosti zakladatele o léta zkušeností, několik úspěšných exitů, poctivě vystavěnou síť kontaktů a podobně.

Rozdíly mezi mentorem a kopilotem jsou patrné hlavně v každodenním fungování inkubovaného projektu.

Pokud bychom měli rozdíly ukázat na extrémech, tak:

  • S mentorem se uvidíte jednou za měsíc. S kopilotem dokážete být v kontaktu každý den.
     
  • Mentor mluví o tom, co startup udělal. Kopilot o tom, co jde startup dělat.
     
  • Hlavní odměnou pro mentora může být seznámení se startupovým prostředím a načerpání entusiasmu a energie. Kopilot radí s ohledem na profit – startupistův, který je zároveň jeho vlastní.
     
  • Když se něco pokazí, od mentora můžeme slyšet: já jim to říkal! Kopilot ale vždy řekne: byla to i moje vina.

Jak koncept kopilotů funguje v UP21?

Na začátku každé nové inkubace rovnou počítáme s tím, že projekt dostane svého kopilota. Konkrétního člověka pak vybíráme na základě jeho profesních silných stránek, které musí doplnit a ideálně vyřešit slabší stránky inkubovaného projektu.

Řešíme samozřejmě také personal fit, kopilot si musí s founderem sednout lidsky, jinak bude spolupráce od prvního dne skřípat.

Podívejte se na kopiloty, kteří pomáhají startupům v UP21!


Kategorie
Petr Beneš

Petr Beneš

David Enc

David Enc

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

Robert Janča

Robert Janča

Martin Klčo

Martin Klčo

Roman Maco

Roman Maco

Martin Mazurek

Martin Mazurek

Marek Růžička

Marek Růžička

Aleš Sobotka

Aleš Sobotka

Petr Sobotka

Petr Sobotka

Martin Vápeník

Martin Vápeník

Jiří Vácha

Jiří Vácha