Společnost GISTin Up na podporu a rozvoj startupových projektů ze střední a východní Evropy dnes oficiálně zahájila činnost

Pro první fázi je na podporu nových řešení a projektů připraveno až 700 miliónů Kč. ShipVio - představen první konkrétní projekt určený k realizaci. Díky partnerství s US MAC je zajištěn přístup neamerických technologických firem přímo do Silicon Valley.

Ke stažení zde

Na co nejrychlejší rozvoj nových startupových projektů, nových firemních produktů a řešení a na rozvoj talentů i jejich kariéry se chce dle slov manažera projektu V.Šuberta prioritně zaměřovat společnost GISTin Up, která dnes zahájila v Praze svou činnost. „Z pohledu startupové scény klademe silný důraz na celospolečenský přínos projektu, na silný osobní rozvoj jeho nositele a na vytvoření prostředí, které umožní rychle a jednoduše začít. Naše služby tak poskytujeme jak začínajícím idealistům, tak i již připraveným startupům k národní či globální akceleraci nebo nositelům patentu či užitného vzoru, a to bez jakéhokoliv oborového či podnikatelského omezení “, doplnil V.Šubert.

Za vznikem projektu a společnosti GISTin Up stojí jeho zakladatelé stojí Karel Janeček a Jan Nekovář, kteří si dali před více než půl rokem za cíl vybudovat nejen silný a kvalitní inkubátor přesahující hranice naší republiky, ale zároveň ho postavit na trvalých hodnotách rozvoje.

Společným cílem je vybudovat v pražském Karlíně platformu (inkubátor), která by přilákala a podpořila rozvoj nejen českých, ale i zahraničních projektů. Vzájemnou spoluprací s dalšími inkubátory chce GISTin Up poskytovat služby v regionu celé východní a střední Evropy.

„S firmami a projekty z České republiky i regionu Visegrádské čtyřky, mám já osobně i společnost US Market Access Center (USMAC) dlouholeté a pozitivní zkušenosti. Vždy, když jsme pracovali s českými začínajícími firmami, udělala na nás veliký dojem kvalita i technické dovednosti jejich pracovníků a také podnikatelský duch, se kterým jsme se setkávali,“ zdůvodňuje účast v tomto projektu Chris Burry, jeden z výkonných ředitelů společnosti USMAC, který je pověřen řízením aktivit USMAC realizovaných ve spolupráci se skupinou GISTin.

!Jen od roku 2011, kdy USMAC začala nabízet vysoce strukturované programy pro vstup na trh. Od té doby jsme zhodnotili více než 750 začínajících firem a spolupracovali s více než 250 začínajícími firmami na tvorbě strategií pro jejich vstup na americký trh. Dnes již v USA podniká více než 140 z těchto firem. Celkově získaly prostřednictvím investic rizikového kapitálu více než 350 milionů dolarů a sedm z nich se stalo předmětem akvizice,“ doplnil CH.Burry.

Prvním konkrétním projektem takové spolupráce je aplikace Shipvio, která propojuje odesílatele přeprav přímo s dopravci. „ShipVio zásadním způsobem mění a zdokonaluje způsob, jakým trh dnes přepravuje zboží. Umožňujeme komukoliv přepravovat jakékoliv zásilky za nejvýhodnější cenu po celé Evropě. Přístup na naší platformu má uživatel odkudkoliv, díky internetové aplikaci a také aplikacím pro mobilní telefony,“ představuje ShipVio jeho autor, mladý vysoškolák André Dravecký, který má s problematikou logistiky dlouholeté pracovní zkušenosti.

Více informací naleznete na:
www.gistinup.cz
www.shipvio.cz
www.usmac.com

Zpět na stránku Pro média