Čeští průkopníci na poli Smart Cities

Written about us, Our startups
Udržitelný rozvoj měst. Zvýšení život- ní úrovně. Využití moderních techno- logií. Všechny tyto aspekty se snoubí v konceptu Smart Cities, který se během několika posledních let rozšířil do celého světa. V čem konkrétně jsou inteligentní města jiná?