Martin Vápeník: Co nedělat, když vám na účtu přistanou peníze od investora

Written about us
Získali jste investici? Ještě není vyhráno. Stejně důležité jako zaujmout investora je umět se získanými prostředky naložit efektivně a zodpovědně. Stačí se přitom vyvarovat hrstky základních chyb, kterých se nezkušené startupy často dopouštějí.