Vsadili na venkovní hry. Spojí kulisy staré Prahy a grafiku Hvězdných válek

Written about us, Our startups
Startup Hunter Games propojil moderní technologie dostupné v mobilních telefonech s pohybem venku, zdoláváním překážek a plněním úkolů. Využívá přitom i prvky zážitkové pedagogiky.