Zásady ochrany osobních údajů

Podobně jako práce a pomoc s Vašimi projekty, je pro nás i ochrana Vašeho soukromí zcela nepostradatelnou součástí námi poskytovaných služeb. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak chráníme Vaše soukromí.
 

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme společnost UP21 s.r.o., IČO: 03922961. Můžete nás navštívit nebo nám napsat dopis na adresu: Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8. Případně nám napsat e-mail na adresu: info@up21.com.

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

Pokud bychom neměli informace o Vás a Vašich nápadech, nemohli bychom Vám zajistit to, proč s námi chcete spolupracovat, tedy financování Vašich projektů a pomoc s jejich realizací. Případně bychom Vás nemohli ani informovat o tom, jaké jsou aktuality ve světě startupů a jaké zajímavé akce a novinky pro Vás chystáme. Typicky zpracováváme Vaše následující data:

Email:

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme Vám na Váš email posílat takové informace, o které jste projevili zájem, tj. např. informace o novinkách ve světě startupů, pozvánky na akce, které pořádáme my nebo i na zajímavé akce, které pořádají jiné organizace. V případě, že k tomu máme Váš souhlas, můžeme Vám případně také zasílat obchodní sdělení na zajímavé zboží nebo služby.

Svůj souhlas samozřejmě můžete také kdykoli odvolat pomocí odkazu v kterémkoli z našich zaslaných newsletterů, případně nám napiště na email info@up21.com.

Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si Váš počítač uloží a díky nim si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z Vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte naše webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak Vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování nabídek, které budou zajímavé přímo pro Vás. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi které patří třeba IP adresa; ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte; typ prohlížeče; informace o prohlížení; Vaše reakce na reklamy; aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále:

Základní cookies:

Bez základních cookies by nemohla tato webová stránka dobře fungovat. Základní cookies umožňují například navigaci stránky. Zároveň Vám usnadňují užívání této stránky tím, že si např. zapamatují volbu jazyka po celou dobu, po kterou se po stránkách pohybujete a nebudete ho tak muset volit při každém prokliku na další stránku. Pokud z našich stránek odejdete, automaticky se tyto cookies smažou.

Analytické cookies:

Umožňují nám na základě anonymních informací lépe pochopit, jakým způsobem používáte naše webové stránky (jako např. kolikrát a kam jste klikli a podobně). To následně můžeme využít pro zjištění, co na našich stránkách funguje a co ne, abychom je mohli vylepšovat a zároveň pro Vás přinášet zajímavější obsah.

Marketingové cookies:

Umožňují nám zjistit, jakým způsobem se pohybujete na našich webových stránkách a zjistit, jaké zboží či služby pro Vás budou nejužitečnější, abychom Vám mohli zobrazit zboží a služby, které se Vám můžou hodit. Tyto cookies umožňují, abychom Vám mohli na našich webových stránkách a na webových stránkách dalších uživatelů zobrazovat reklamy na zboží, které pro Vás může být zajímavě.

Cookies pro sociální média:

Cookies pro sociální média Vám umožňují připojit se k sociálním sítím a prostřednictvím nich nasdílet zajímavý obsah z naší webové stránky.

Údaje o Vašem projektu:

Abychom mohli zhodnotit Váš projekt a určit, jestli je vhodný pro inkubaci v UP21, potřebujeme od Vás data uvedená v registračním formuláři. Tato data využíváme pouze pro naši interní potřebu a nejsou nikam dále předávána.

Upozorňujeme, že je Vaší povinností informovat ostatní členy týmu, že budeme zpracovávat jejich osobní údaje a je na Vás, abyste od nich získali souhlas k tomu nám jejich údaje sdělit.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje, které máme díky Vašemu souhlasu, o Vás budeme zpracovávat po dobu 5 let.

Doba uložení cookies se různí podle jejich údělu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům– tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu– pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku– v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)– tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnot údajů– v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost– pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@up21.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.