Martin Mazurek

Spolumajitel Converting Ads s.r.o.

Martin Mazurek

Spolumajitel Converting Ads s.r.o.

Jaké jsou Tvé dosavadní profesní zkušenosti?
Od roku 2005 působím na pozicích majících blízko k finančnímu a provoznímu řízení společností, posledních 5 let vysloveně ve startupových společnostech z IT prostředí. Mám zkušenosti především s nastavováním účetnictví, investorským dohledem, reportingem ekonomických výsledků, vyhodnocováním výsledků, přípravou business plánů, řízením cash flow, pohledávek, závazků atd. Dále mám zkušenosti s pracovně-právní a provozní agendou.

Proč jsi se rozhodl spolupracovat s UP21 v roli experta?
S UP21 jsem se rozhodl spolupracovat, protože se mi líbí hodnoty UP21, jeho cíle a transparentní způsob financování. Dále mě na spolupráci s UP21 laká možnost potkávat se se zajímavými nápady a lidmi, kteří jsou na začátku své podnikatelské kariery.

Co můžeš z pozice experta startupům nabídnout?
Startupům můžu mimo jiné nabídnout pomoct se sestavením business plánu, ujasnění si jejich pozice na trhu, pomoct s identifikováním hlavních KPI’s jejich businessu, s nastavením ekonomického/finančního modelu a následnou pomocí s finančním řízením projektu.

Měl jsi na začátku své kariéry podobného mentora nebo člověka, který Tě ovlivnil?
Přímo mentora jsem neměl, jen několik schopných nadřízených.

Co bys startupistům vzkázal?
Startapistům bych vzkázal, ať se nenechají odradit nezdary, které dost pravděpodobně v životě jejich projektu také nastanou. Důležité je vydržet, velmi pozorně sledovat trh, naslouchat zákazníkům, mentorům, vlastnímu projektu věřit a usilovně na něm pracovat. Startapistům přeji úspěch a těším se na setkání.