Rostya Gordon-Smith

CEO People Impact, Founder of MINERVA 21

Rostya Gordon-Smith

CEO People Impact, Founder of MINERVA 21

Tři věci o mně:

  • Věřím, že v práci je potřeba najít správný poměr mezi neústupností, houževnatostí a slušným chováním.
  • Jsem přesvědčena o tom, že je nutné budovat síť důležitých kontaktů. Mám ráda výzvy, potenciál a inovační charakter nových podniků. 
  • Díky tomu, že jsem za posledních 30 let žila a pracovala v mnoha zemích, nahlížím na svět s globálním nadhledem. 

Tři věci, které pro vás mohu udělat:

  • Pomoci pochopit, jak důležitou roli hraje personalistika v každé firmě a pomoci vybudovat dobré pracovní vztahy mezi vedením, týmem a zaměstnanci. 

  • Vytvořit silnou osobní a obchodní značku. 

  • Vytvořit silnou organizační strukturu na základě vize, mise a hodnot společnosti. 

Propojme se: