Steffen Saemann

Customer Experience a Marketing Leader

Steffen Saemann

Customer Experience a Marketing Leader

Tři věci o mně:
Mám rád svoji rodinu. Manželka Snežana a já se snažíme zajistit, aby z našich dětí vyrostli slušní lidé s jasnou životní vizí.

Řídím se citátem Ziga Ziglara, který říká, že “V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni.”

Moje oblíbená definice na Wikipedii je “Respekt je pocit obdivu nebo úcty k osobě, dítěti, zvířeti, skupině, ideálu anebo k jakékoliv jiné entitě či konceptu jako i k určitým činům a chování, které vyjadřují tyto postoje.”

Tři věci, které pro vás mohu udělat:
Zavést zákaznicky orientovaný přístup při tvorbě produktu a značky. Ujistěte se, že váš inovativní nápad vychází ze skutečného porozumění, co lidé ve svých životech chtějí a potřebují a co jim na daných produktech vyhovuje a co nikoliv. Skrze přímé pozorování se dá zjistit, jaký mají názor na výrobu, balení, nabídku, marketing, prodej a podporu produktu/značky.

Přemýšlejte o podnikání způsobem “zákazník a spotřebitel první”. Zamyslete se nad tím, kdo je vaše minimální životaschopné publikum, jaký je váš cíl (= vytvořte relevantní zákaznické persóny a popřemýšlejte o slibu, který zákazníkům dáváte) a co jste schopni soustavně dodávat.

Vytvořte zákazníkům na jejich zákaznické cestě opravdový zážitek. Předpovězte potenciální zákaznickou cestu a vystavte okolo ní marketingovou strategii. (= určete problém, který řeší, diskutujte, buďte relevantní, nabízejte řešení pomocí zkušební verze nebo díky nákupu, sledujte, aktivně se angažujte a vytvořte zákaznickou oddanost.)

Propojme se: