Vítek Šubert

UP21, Partner

Vítek Šubert

UP21, Partner

Jaké jsou Tvé dosavadní profesní zkušenosti?
Ve své dosavadní kariéře jsem pracoval především na pozicích v oblasti prodeje, marketingu a produktů v oblasti mezinárodních technologických firem. Dále mám zkušenosti s rolí ve vrcholovém řízení společností a jejich strategie.

Proč jsi se rozhodl spolupracovat s UP21?
Byl jsem společně s Janem a Alenou Nekovářovými u tvorby UP21 od úplného počátku a proto vnímám UP21 i jako své dítě. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit unikátní prostředí propojující investice, inkubaci, rozvoj lidského potenciálu a vzdělávací programy pro oblast start-up firem. A díky velké podpoře Karla Janečka a jeho porozumění a nápaditosti se nám podařilo celý projekt zrealizovat až do této unikátní podoby, včetně úzkého propojení na rozvojové firmy, venture fondy a školy (např. University of Berkeley) z oblasti Silicon Valley. Toto vše dává námi podporovaným start-upům unikátní možnosti k rychlé globální expanzi. Veřím, že se nám podařilo dosáhnout velmi zajímavého propojení investic a rozvoje lidí a firem v oblasti start-upů a že bude celý UP21 velmi rychle expandovat i mimo hranice ČR.

A v neposlední řadě je pro mně dalším zásadním důvodem skvělý tým lidí, kteří UP21 tvoří.

Co můžeš z pozice experta startupům nabídnout?
Především zkušenost v oblasti technologických firem, dlouholeté zkušenosti v oblasti prodeje, marketingu, strategie, produktů a řízení rozvoje firem různé velikosti. Můj styl práce je stát se jedním z členů týmu start-upu, ne být „pouze“ externím poradcem a mentorem.

Měl jsi na začátku své kariéry mentora nebo člověka, který Tě ovlivnil?
Ano měl jsem různé mentory různé kvality. Ale měl jsem ve své kariéře dva mentory, kteří mě ovlivnili zásadním způsobem a jedním z nich byl Jan Nekovář.

Co bys startupistům vzkázal?
Věnujte všechnu energii produktu a vaší firmě, vše okolo nechte na nás, protože rychlost je v dnešní době zásadním faktorem úspěchu. A mé osobní motto je: Největší riziko je nepřijímat žádné riziko…